Podcast

Acamp — Från Startup-idé till verklighet

Med Öjje Holt

Acamp är Öjje Holts förs­ta helt egna pro­jekt. Han var med och grun­dade Acast, han har job­bat för Microsoft, Apple och Spo­ti­fy men nu var det dags att göra någonting eget.

För Teknikveck­an berät­tar han om resan från idé till verk­lighet och vad som är vik­tigt för att lyckas. Det är fak­tiskt inte så svårt — i alla fall om du sköter dina kort rätt.

Och naturligtvis var­för just Acamp — ett “AirBNB för hus­bi­lar” blev hans nya pro­jekt.

Avs­nit­tet är inspelat över dis­tans från de dju­pa skog­a­r­na utan­för huvud­staden.

Lyssna via Spo­ti­fy, Acast, Apple eller val­fri poddspelare.

Kommentarer