Apple

Alla nya tillbehör från Apple

MagSafe

I och med iPhone 12 serien som Apple lanser­ade pre­cis så kom det ock­så ett gäng nya till­be­hör som vi kan använ­da till­sam­mans med iPhone 12’s mag­net­bak­si­da och den nya laddnings­funk­tio­nen MagSafe.

Först och främst har Apple släppt en ny trådlös lad­dare till iPhone. Lad­daren fäster med hjälp av mag­neter mot bak­si­dan av iPhone och lad­dar med 15 W och kostar 495 kr.

apple iPhone charger 15 w

Apple har två oli­ka fodral till iPhone som än så länge är lanser­ade. Laddning med Qi ska vara fullt möjligt genom fodralen. Det är ett trans­par­ent fodral och ett i gum­mi. För­mod­li­gen kom­mer det dyka upp än fler skal och fodral framöver. Pris­er­na är 595 oavsett vilket du väl­jer.

Appl iPhone fodral 12

Apple iPhone fodral 12

 

Kort­fick­an som visades upp under apples Keynote finns tyvärr inte att finna i sven­s­ka apple store utan då får vi bege oss till den amerikan­s­ka butiken och där finns den i föl­jande färg­er: Baltic Blue, Cal­i­for­nia Pop­py, Sad­dle Brown, Black

Upp­da­ter­ing: den finns nu att hit­ta på sven­s­ka apple store och kostar 695 kr.

apple pocket

 

 

Kommentarer