Film & TV

Alla Seinfeld-avsnitt kommer till Netflix

Med start 2021

Den enormt framgångsri­ka serien som hand­lar om abso­lut ingent­ing — Sein­feldt kom­mer till Net­flix. Dessvärre får vi vän­ta tills 2021 innan vi kan bin­ga alla 180 avs­nit­ten på ett streck.

Var Sein­feldt en del av din barn­dom eller var det inte din typ av humor?

Kommentarer