Recensioner

ALOGIC Ultra USB‑C Dock PLUS — flerportsdockan som levererar rejält med kraft

Endast USB-C sätter begränsningarna

Det finns gott om min­dre USB-C-adap­trar, eller dock­or, för oss som behöver kop­pla in både det ena och andra i datorn Alog­ic Ultra USB‑C Dock Plus kom­mer med två över­raskningar, en stor och en liten.

Den lil­la är att bred­vid den tra­di­tionel­la HDMI-utgån­gen, USB-A-ingån­gar­na, min­nesko­rts-läsar­na och eth­er­net-kon­tak­ten även finns ett Mini Dis­play-uttag, per­fekt för dig som vill kop­pla in en Apple Cin­e­ma Dis­play 27 tum (Inte att blan­da ihop med Apple Thun­der­bolt Dis­play som ser likadan ut men som inte kom­mer fungera via den­na adapter) eller vilken Dis­play Port-skärm som helst egentli­gen, notera att en Mini Dis­play­Port-kabel inte brukar föl­ja med några andra skär­mar utan behöver köpas till.

ALOGIC Ultra USB-C Dock PLUS

Den sto­ra och kanske den primära över­rasknin­gen är att Alog­ic Ultra USB‑C Dock Plus klarar att skic­ka igenom hela 100 watt från USB-C-kon­tak­ten i ena ändan och sedan rakt in i datorn. De fles­ta lik­nande lös­ningar brukar lig­ga på runt 65 watt om de över­hu­vud­taget har genom­strömn­ing (vår över­sät­tning av pass trough).

Det är inte enda anled­nin­gen var­för den pas­sar så bra ihop med exem­pelvis en Mac­Book Pro av mod­ell större, den har även ett utseende som skrik­er ser­iösa affär­er, de fles­ta konkur­renter är anti­n­gen des­ig­nade mer åt det lat­te-drickande håller eller åt andra hål­let — allmänt billiga.

För bil­lig är inte den­na, varken i mate­ri­al­val eller i rena pen­gar. För runt 1300 kro­nor blir det­ta den USB-C-adapter som har högst prispunkt men sam­tidigt tror jag få som attra­heras av den ser det som ett prob­lem, snarare tvärt om.

Sammanfattning

Ser­iös adapter för ser­iöst folk. snygg, kval­i­ta­tiv och tar USB-C-speci­fika­tio­nen till sitt abso­lu­ta max­i­mum. Det bety­der dessvärre att det fort­farande är 30 Hz som är max om vi vill få ut 4K ur HDMI eller Mini Dis­play­Port-utgån­gen och USB-ingån­gar­na med USB 3.1 gen 1 (Eller USB 3.2 Gen 1×1 som stan­dar­d­en numera het­er) vilket bety­der något långsam­ma 5 Gbit i sekun­den eller 500 MB i sekunden.

 

Teknikveckan rekommenderar

Betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • Total­be­tyg 4/5

Plus

 • Pro­fes­sionellt snygg.
 • Klarar 100 watt.

Minus

 • Priset är något högt.
 • USB‑C har sina begränsningar.

Specifikationer

 • Dataöver­föring: Stöder USB 3.1 Gen 1 dataöver­föring­shastighet från USB‑C och USB-A-por­tar | Eth­er­net: 10/100/1000 BASE‑T
 • Mate­r­i­al: Alu­mini­um och ABS
 • Garan­ti: 2 år
 • Utgån­gar: HDMI [email protected] x 1 | Mini Dis­play­Port x 1| Giga­bit Eth­er­net x 1 | USB‑A (USB 3.1 Gen1) x 2 | USB‑C (Pow­er Deliv­ery & Data) x 1 (Up to 100W & USB 3.1 Gen 1 Speed) | Micro SD Read­er x 1 | SD Card Read­er x 1
 • Ingång: USB‑C Male x 1
 • Upplös­ning: Enkel­skärm (HDMI): [email protected] | Enkel­skärm (Mini Dis­play­Port): [email protected] | Dub­bla skär­mar (HDMI + Mini Dis­play­Port)*: 1920 x 1080 | * Dub­bla skär­mar endast kom­pat­i­belt med dator­er med Win­dows 10 och senare
 • Pris: Ca 1300 kr.

Recen­sion­sex från Lifestyle­Store.

Recension: Alogic Ultra USB-C Dock Plus

Betyg: 4 / 5

Kommentarer