Nyheter

Amazon kan komma till Sverige i sommar

Är det på riktigt denna gången?

Ama­zon Web Ser­vices verkar redan i Sverige och nu är det kanske dags för “rik­ti­ga” Amazon.

Enligt För­lagspod­den är Ama­zon påväg med sin e‑handel till Sverige. Datumet skall vara satt till som­maren och enligt andra ryk­ten byg­gs det ett lager i Eskil­stu­na. Trots att det är inom bok­bran­schen det avs­lö­jas så är det inte böck­er i förs­ta hand Ama­zon sysslar med län­gre även om det bör­jade där. Ama­zon säl­jer allt och lite till trots allt.

Sedan tidi­gare har man lagt lab­bar­na på Amazon.se som idag går till den tys­ka sajten där vi redan nu är välkom­na att beställa.

Kommentarer