Apple

Apple AirTag är äntligen här

Hitta allt du söker med Apple

Som det har ryk­tats och vi har vän­tat. Nu vis­ar Apple äntli­gen upp sin spårn­ings­bric­ka och som vi trodde blev nam­net AirTag.

Apple AirTag är en liten plat­ta stor som ett mynt som vi kan sät­ta i vår nyck­elknip­pa med hjälp av en liten läderväs­ka eller mon­tera på eller i  andra ägodelar.

Sedan läg­gs det till i Hit­ta-appen och vi kan söka efter våra pro­duk­ter pre­cis som vi kan hit­ta vår andra Apple-pro­duk­ter idag.

Vi kan ock­så få den grav­er­ad vid beställ­ning för att göra dem per­son­li­ga. AirTag går att boka från och med fredag och släpps 30 april. Priset lan­dar på 350 kro­nor sty­ck eller ett paket som innehåller fyra sty­ck­en för 1195 kronor.

Via: Apple.

Kommentarer