Apple

Apple återupplivar MTV

Apple Music TV då

Apple star­tat nu musikkanal knuten till Apple Music — Apple Music TV.

Likt gam­la hed­erli­ga musikkanaler ska AMTV sän­da musik­vides dygnet runt och ha sam­ling­spro­gram för top­plis­tor och pre­miär­er. Tjän­sten lanser­ades i USA igår och star­tade med en mastodontsänd­ning av musikvideos till de 100 mest strea­made låtar­na på Apple Music. Om och när vi får tjän­sten till Sverige åter­står dock att se.

Via: Vari­ety.

Kommentarer