Apple

Apple bjuder in till event inför höstens lanseringar

15 september

Apple har i dag bju­dit in till event 15 sep­tem­ber 2020.

På grund av den rådande pan­demin i världen så hålls even­tet, pre­cis som WWDC, dig­i­talt.

Vad det ring­lande blåvi­ta Apple-log­gan kan bety­da är oklart men har du några tankar så låt oss gär­na få veta i kom­mentar­erna.

apple event 2002

Apple

Kommentarer