El-fordon

Apple tar in chefer från Tesla för sin elbilsatsning

Blixtar och hängande läpp från Elon Musk?

Bloomberg rap­porter­ar om att Apple stjäl chefer från Tes­la för att anstäl­la i sitt bil­pro­jekt.

Är Apple­Car närm­re än vad vi vågar hop­pas? Fler­talet chef­sin­gen­jör­er från tes­ta job­bar nu på Apples bil­pro­jekt som leds av Apples ai-chef John Gian­nan­drea, som nu tag­it in chef­sin­gen­jör Doug Field från Tes­la till­sam­mans med Steve Mac Manus och Stu­art Bow­ers sam­tidigt som hun­dratals ingen­jör­er job­bar med pro­jek­tet.

Apples AI för självkörande bilar har tes­tats sedan 2017 och har legat i fokus. Nu sägs det finnas pro­jekt som fokuser­ar tydli­gare på hård­vara som bat­teriteknik, dri­ven­heten, säk­er­het och inred­nin­gen. Tillverknin­gen av bilar­na tycks lan­da på kore­an­s­ka bil­före­taget Hyundai som något förha­s­tat gick ut med uppgifter om att de för sam­tal med Apple. Sam­tidigt rap­porter­ar Wall Street Jour­nal att Apples plan är att star­ta tillverkn­ing av sina egna bilar 2024.

Via: DI Dig­i­tal.

Kommentarer