Recensioner

Apple Watch-laddare som tål hårda tag

En extra lång historia

Apple som så mån­ga andra envisas med att ha en egen form av laddning till sin klocka.

Apple Watch lad­daren kan inte använ­das till någon annan pro­dukt än just Apple Watch och Apple Watch kan inte heller lad­das med någon annan sladd än en speci­fik Apple Watch kabel.

Så när det då behövs en ny lad­d­k­a­bel till Apple Watch så har vi några boxar som vi vill tic­ka i. Ett är läng­den på kabeln. Till den förs­ta Apple Watch, series 0, så följde det med en lång kabel på hela 2 m. Medan Apple gan­s­ka snart snålade in på läng­den av kabeln till efter­föl­jande mod­eller och i dag är det endast en kabel på 1 m som föl­jer med.

Apple Watch laddare Kanex DuraBraid Apple Watch certifierad kabel 3m - Svart

Längd, Kanex DuraBraid Mag­net­ic Charg­er USB Cable 3M For Apple Watch är som nam­net anty­der på hela tre meter. Alla som har väggut­taget en bit från nattduks­bor­det vet hur störigt det är när kabeln är för kort. Det är inget prob­lem i det här fal­l­et, tre meter räck­er och blir över.

Håll­barhet, Kanex DuraBraid kabeln är gjord för att hål­la extra länge. Här behöver vi inte fun­dera på om den kom­mer gå i sön­der i förs­ta taget när vi använ­der den. Istäl­let för plast och gum­mi har kabeln ett flä­tat mate­r­i­al som Kanex kallar DuraBraid.

Apple Watch laddare Kanex DuraBraid Apple Watch certifierad kabel 3m - Svart

Sta­bilitet, det tred­je bekym­ret med lad­d­k­ablar för Apple Watch är att mag­nethu­vudet ten­der­ar till att inte lig­ga kvar på plats. Det här har Kanex löst med att mag­nethu­vudet på kabeln är dubbelt så tjockt som på en van­lig Apple Watch lad­dare och under­si­dan är försedd med gummibotten.

Sammanfattning:

En extra lång håll­bar kabel för Apple Watch. Dubbelt så tjockt mag­nethu­vud med gum­mi på under­si­dan som lig­ger kvar på plats.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 5/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Total­be­tyg 4/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Kabel i stryk­tåligt material.
 • Tyn­gre mag­nethu­vud som lig­ger på plats.
 • 3 meter lång

MINUS

 • Svart färg.
 • USB‑A och inte USB‑C

DETALJER

 • Färg­: svart
 • Pris: Ca 499 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer