Apple

Apple Watch större än hela Schweiz klockindustri

31 mot 21 miljoner

Apple sålde runt 31 miljon­er klock­or under 2019 mot 21 miljon­er klock­or från de schweiziska tillverkar­na.

Bolag som Swatch, TAG Heuer och övri­ga tillverkare i från lan­det såg sin försäljn­ing min­s­ka med 13 pro­cent medan Apple ökade med hela 36 pro­cent jäm­fört med 2018. Det­ta enligt Strat­e­gy Ana­lyt­ics.

Det gav en försäljn­ingsvolym på 31 miljon­er enheter för Apple och 21 miljon­er för Schweiz. Fram­förallt är det lite äldre per­son­er som köper van­li­ga klock­or medan de lite yngre sat­sar på smar­ta klock­or.

Apple redovis­ar inte antal försäljnin­gen enskilt för Apple Watch utan ana­lytik­er­na har under­sökt siffror­na från butik­er och andra försäljn­ingsställen.

Kommentarer