Apple

Apples butiker i Malmö och Helsingborg öppnar på torsdag

Med krav på munskydd

Apple stängde för en tid sedan alla sina butik­er på grund av coro­n­a­pan­demin men nu bör­jar fler och fler att öpp­na igen.

Idag blev det känt att över hun­dra butik­er i USA kom­mer att öpp­na inom kort och så även butik­er­na på Empo­ria i Malmö och Väla i Hels­ing­borg. Däre­mot hålls butiken i Täby tills vidare stängd.

För att min­s­ka smit­torisken kom­mer det krä­vas att alla besökare bär mun­sky­dd och har du inget med dig kom­mer Apple att bistå med ett. Utöver det kom­mer per­son­alen även att ta tem­pen på folk för att säk­er­stäl­la att de inte har feber.

Till en bör­jan kom­mer öppet­tider­na att vara begrän­sade.

Hur kän­ner du inför de nya ruti­n­er­na i Apple-butik­er­na?

Via: Mac­World

Kommentarer