Apple

Apples höstrykten summerat i en video

Applefanboys kommer kanske inte ha råd med julklappar i år

Every­thin­gAp­plePro har satt ihop en video med alla ryk­ten om vad Apple tros lansera under sep­tem­ber och okto­ber — en snygg video med hak-tapp-snyg­ga ani­ma­tion­er.

YouTube-kon­tot Every­thin­gAp­plePro lev­er­erar en sam­man­fat­tningsvideo av alla ryk­ten som cirkuler­ar kring Apples kom­mande släpp och det finns inte så myck­et att skri­va om videon, det är bät­tre att tit­ta. Då video säger mer än mas­sa ord.

Via: Every­thin­gAp­plePros YouTubekanal.

Kommentarer