Smarta Hem

Aqara råkar visa upp en hel drös nya produkter

En del når säkert inte utanför Kinas gränser men visar på uppfinningsrikedom

Kine­siska före­taget Aqara som posi­tion­er­at sig som ett Home­K­it-vän­ligt före­tag med en växande skara av pro­duk­ter upp­dat­er­ar sin kine­siska app och råkar visa upp en drös med nya pro­duk­ter.

Nu innebär ju inte det­ta att pro­duk­ter­na kom­mer att lanseras utan­för Kina men det vis­ar ändå på en stor uppfinningsrike­dom i före­taget, eller vad sägs om:

  • Smart Bed W1
  • Smart Sleep­ing Mon­i­tor
  • Smart Toi­let H1
  • Spot Light Col­or
  • Smart Knob H1
  • AI Edge Box X1
  • TVOC Air Qual­i­ty Sen­sor
  • High Pre­ci­sion Motion Sen­sor
  • TV Box (4G Hub ver­sion)
  • M1S CT (Hub)

Samt diverse kon­tak­ter för att styra din belysning i hem­met. Vad lockar dig mest av allt det­ta?

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer