Apple

Aqaras N100 dörrlås med HomeKit har seglat upp på GearBest

lite väl tidigt

För ett tag sedan så skrev vi om att Aqara var på väg att lansera nya dör­rlås som skulle vara kom­pat­i­bla med Apples Home­K­it.

Nu har Home­K­it News hit­tat att den kine­siska sidan GearBest lagt upp ett av låsen, N100, med ett lanser­ings­da­tum på 34 dagar. det vill säga 29 novem­ber 2019.

GearBest skriv­er ut speci­fika­tion­er­na på låset och det är en hel del oli­ka sätt att låsa upp med, bland annat BLE 5.0, Home­K­it, fin­ger­avtryck, NFC etc. Låset har även ett larm och märk­er av om någon knap­par in fel kod flera gånger.

Main Fea­tures:
● Mul­ti­ple unlock­ing meth­ods: fin­ger­print, pass­word, NFC, Home­K­it unlock, Blue­tooth near-field unlock, key unlock, tem­po­rary pass­word, 7 kinds of unlock­ing meth­ods
● Appear­ance: mel­low, sim­ple, atmos­pher­ic, built-in door­bell
● APP func­tion: sta­tus view, user man­age­ment, automa­tion set­tings, etc.
● Smart link­age: through the MIOT and Home­K­it gate­way, it can be linked to oth­er smart devices
● Remote push: push mes­sages to mobile phones in a time­ly man­ner and know the lock sta­tus at the first time
● Local oper­a­tion: no need for the mobile phone, but also use voice nav­i­ga­tion oper­a­tion
● Active alarm: slam alarm, low bat­tery alarm, pass­word mul­ti­ple input wrong key­board lock
● Safe­ty design: free han­dle, anti-cat’s eye unlock, C‑level lock core and real insert

Priset är $416.25 och låset kom­mer för­mod­li­gen vara anpas­sat till mor­tice lås som finns i Kina, Tai­wan och delar av Europa. Antagli­gen kom­mer det inte fungera med Dead­bolt lås. Men myck­et av det här åter­står att se då varken låset varken lagts upp i Xiaomis Mi app eller Aqaras egna app.

Via: Home­K­it News

 

Kommentarer