Smarta Hem

Är Smartmi på gång med stöd för HomeKit?

En egen app med begäran om åtkomst till hemdata tyder på detta

Kine­siska före­taget Smart­mi som verkar under Xiao­mi har släppt en egen app. Intres­sant nog finns en flik om stöd för HomeKit.

Smart­mi blev först och främst kän­da för sina smar­ta fläk­tar som numera återfinns i mån­ga smar­ta hem. De har dessu­tom både radi­a­tor­er och luft­fuk­tare samt luftrenare i sin port­följ nu. Pro­duk­ter­na har tidi­gare installer­ats via Xiao­mi Home appen men nu har de släppt en egen app, Smart­mi Link.

Smartmi Link app

Det som är intres­sant här är att det finns ett val där den vill ha åtkomst till dina hem­da­ta vilket tyder på stöd för Apple Home­K­it. Sedan tidi­gare kan du använ­da de fles­ta av deras pro­duk­ter i både Google Home och Ama­zon Alexa.

Smartmi Link app

Huru­vi­da det hand­lar om att via firmware-upp­da­teringar ge stöd åt befintli­ga pro­duk­ter eller om det bara gäller nya är oklart i nuläget. Hade dock var­it rik­tigt trevligt med en upp­da­ter­ing som släp­per in befintli­ga pro­duk­ter i Home­K­it. I appen ges dock bara möj­lighet att läg­ga till en nyli­gen crowd­fun­dad ver­sion av P1 som är en bär­bar luftrenare.

Vid reg­istrering i appen, dubbelkol­la ver­i­fika­tion­s­me­jlet som verkar ham­na i skräpposten.

Vilken Smart­mi pro­dukt vill du ha in i Home­K­it? Diskutera i Bubblan.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer