Smarta Hem

Arlo Pro 3 Floodlight får stöd för Apple HomeKit

Ännu en övervakningskamera från Arlo sällar sig till HomeKit-familjen

Arlo släppte för inte så länge sedan deras nya utomhuskam­era Arlo Pro 3 Flood­light Cam­era och nu med­de­las att man även släppt stöd för Apple Home­K­it till den­na kam­era.

Arlo Pro 3 Flood­light Cam­era har som tidi­gare näm­nts en mängd oli­ka funk­tion­er, bland annat 2K HDR-video, mörk­erseende med färg och en inbyg­gd flood­light som lyser upp det mes­ta vid detek­ter­ing av rörelse. Den­na flood­light kan lysa upp med 3.000 lumen och har en inbyg­gd siren, tvåvägskom­mu­nika­tion, 160° syn­fält samt såk­lart en rörelsede­tek­tor.

Värt att poängtera är att det rör sig om stöd för Apple Home­K­it och inte för Home­K­it Secure Video. Troligtvis lär det sist­näm­n­da stödet inte dyka upp då Arlo har sin egen prenu­mer­a­tionstjänst för molnla­gring.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer