Android

Även Samsung ryktas sluta inkludera laddare med kommande telefoner

Bra eller dåligt?

Mån­ga ryk­ten senaste tiden har indik­er­at att Apple från och med i år planer­ar att slu­ta skic­ka med lad­dare och hör­lu­rar med sina tele­fon­er. Nu verkar det som att Sam­sung föl­jer med.

Tanken bakom är såk­lart att mån­ga redan har lad­dare i över­flöd och att det­ta är ett sätt att min­s­ka miljöpåverkan sam­tidigt som det kan min­s­ka pro­duk­tions- och frak­tkost­nad­er med färre sak­er i lådan.

Både Apple och Sam­sung kom­mer san­no­likt att tryc­ka väldigt hårt på det först­näm­n­da argu­mentet om dessa ryk­ten vis­ar sig bli verk­lighet.

Per­son­li­gen tyck­er jag att det är rätt väg att gå. Men enbart om före­ta­gen ock­så erb­jud­er ett enkelt och helst kost­nads­fritt sätt att få en lad­dare till om man behöver en.

Vad tyck­er du?

Via: The Verge

Kommentarer