Apple

Avsnitt 267: Ryssen kommer

I form av en app!

Peter har spender­at ovan­ligt myck­et tid i sin käl­lare och Mar­cus har lagt till en Sonos Sub till sin Beam, och hur byg­ger man egentli­gen det bäs­ta Atmos-ljudet? Som­maren är här med full kraft och Mar­cus har tes­tat Meater+, en smart grill­ter­mome­ter som gör amatören till grillmästare.

Ryssen är på ingång i form av appen FaceApp och Peter går igenom det här med Right to Repair-rörelsen som kri­gar mot Apple.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer