Nyheter

BankID har blivit utsatt för attack

Överbelastningsattack

Under söndagsmor­gonen och för­mid­da­gen har BankID legat nere för ett antal av deras kunder.

Det­ta efter att BankID bliv­it utsatt för en över­be­last­ningsat­tack. Vil­ka eller vem som har legat bakom attack­en är fort­farande oklart.

BankID själ­va skriv­er på sin hem­si­da att prob­lemet nu skall vara åtgärdat

Använ­dare kan under söndag morgon/förmiddag upplevt kortare störningar i BankID. Samtli­ga BankID-tjän­ster funger­ar nu nor­malt. Störningar­na var relat­er­ade till den överbelastningsattack/DDoS som BankID utsatts för.

Via: BankID

Kommentarer