Android

BankID till Huaweis egna App-butik

Efter debak­let med Huawei Mate 30 Pro som aldrig kunde lanseras i Sverige på grund av sak­nad till­gång till Google-tjän­ster inklu­sive Play Store tar man sak­en i egna hän­der. Enligt Sven­s­ka Huawei har man 20 per­son­er som job­bar med att få innehåll till den egna App­Gallery. Idag kunde man gå ut med att den så kri­tiska BankID-appen nu finns att till­gå.

Då det inte bara hand­lar om Play Store utan bakom­lig­gande tjän­ster så är det inte bara att åter­pub­licera appar hur som helst på Huawei App­Gallery utan mån­ga lär behö­va kodas om en smu­la. Då verkar det inte räc­ka med att ha 20 per­son­er som job­bar med att över­ta­la apputveck­lare att lösa det utan man sik­tar på att vara 40 per­son­er som job­bar med det inom kort.

Det är sank­tion­er från Amerikan­s­ka regerin­gen som hin­drar Google från att erb­ju­da Huawei allt som lig­ger utan­för Open Source-delen av Android.

Förhopp­nin­gen från Huawei Sverige bör vara att kun­na erb­ju­da flag­gskep­pet P40 Pro på hem­ma­mark­naden när den lanseras i slutet av mars.

Käl­la: Pressmed­de­lande, via Sur­fa.

Kommentarer