Spel

Beyond a Steel Sky ute på Apple Arcade

Men dåså!

Apple Arcade, allt är för­låtet, för nu kom­mer spelet Peter Esse gått och vän­tat på!

Beyond a Steel Sky är efter­föl­jaren på ett av de bäs­ta peka-klic­ka-spe­len någon­sin, Beneath a Steel Sky. Det sist­näm­n­da är för övrigt gratis till Win­dows, Mac och Linus via Gog.com. Det finns ock­så till iPad för 35 riks­daler.

Spelet funger­ar på alla Apple Arcade-plat­tfor­mar inklu­sive Mac.

För dig som helst lirar allt på PC kom­mer Beyond a Steel Sky även till Steam senare i som­mar.

Via Engad­get.

Kommentarer