Nyheter

Bolt lanserar verktyg för säker elskoterkörning

Frihet under ansvar

Bolt rullar i dagar­na ut en upp­da­ter­ing till sin app som innehåller verk­tyg som hjälper och tip­sar dig om hur du gör din skoter­re­sa säk­er och ans­vars­full.

De vill att spark­cyk­lar­na ska använ­das rätt och på ett säk­ert sätt. Om vi ändrar till elspark­cykel-vy i appen får vi åtkomst till safe­ty toolk­it som är verk­tyg som direkt vis­ar en guide på hur vi åker, ett nybör­jar­läge som gör att vi kan begrän­sa hastigheten om vi inte åkt tidi­gare, säk­er­het­stips där vi får påmin­nelser om hur vi ska behand­la och köra vår skot­er säk­ert samt lokala regler för den stad du är i.

Bolts elspark­cyk­lar sprid­er sig över Europa och finns nu i Por­tu­gal, Spanien, Sverige, Norge, Rumänien, Polen, Slo­vakien, Tjeck­ien, Est­land, Let­t­land och Litauen. Safe­ty toolk­it är ännu ett steg för att ta ans­var, både mot sina använ­dare och miljön.

Via: Bolt Pressmed­de­lande.

Kommentarer