Recensioner

Brydge — Tangentbordet iPad Pro har saknat

Vi har sett ljuset

Det här tan­gent­bor­det är vad vi önskar att Apple själ­va skulle skep­pat iPaden Pro med. 

Desig­nen är borstad alu­mini­um, tan­gen­ter­na i svart plast är upphöj­da och ger den där goa respon­sen Apple­tan­gent­bord gav innan Apple bör­jade exper­i­mentera med but­ter­fly­tan­gen­ter. 

För att fäs­ta iPaden på tan­gent­bor­det så kläms den ner i två met­all och gum­mi-fästen. iPaden sit­ter fast som berget och det finns ingen risk att iPaden loss­nar i det här grep­pet. Alla knap­par som vi förvän­tar oss, så som ljusstyr­ka, stäng aktiv app, play, pause, volym upp och ner finns direkt på tan­gent­bor­dets över­s­ta rad. Men även knap­pen för att aktivera bak­grunds­belysning på tan­gent­bor­det finns på över­s­ta raden. Något som gör det här tan­gent­bor­det till vinnare i alla klass­er för tan­gent­bord till iPad.

Brydge

Tan­gent­bor­det kop­plas till skill­nad från Apples egna ihop med iPaden via blue­tooth och stängs av via blue­tooth och använ­der inte Apples smart con­nec­tor för att kom­mu­nicera. Vilket fak­tiskt är gan­s­ka smart, tan­gent­bor­det har ett eget inbyg­gt bat­teri som håller i hela 12 månad­er. Tan­gent­bor­det kom­mer till­sam­mans med ett sky­dd för bak­si­dan av iPaden som fäster enkelt med mag­neter och sit­ter stadigt kvar även efter att ha drag­it iPaden upp och ner ur väskan otal­i­ga gånger.

Bry­dge förmed­lar en så naturlig sam­man­länkande upplevelse mel­lan iPad och tan­gent­bord att jag per­son­li­gen flera gån­gen glöm­mer bort att det är en iPad Pro jag sit­ter och arbe­tar på. Fler­talet gånger har jag sträckt mig efter att styra mus­pekaren på track­paden men området där en dator van­li­gen har track­pad är istäl­let nu enbart met­all att vila hän­der­na på.

Ett extra stort plus för det här tan­gent­bor­det är att det går att fäs­ta iPaden bakochfram och på så sätt få en opti­mal film­po­si­tion på iPaden. Något som alla som någon gång åkt tåg med sin iPad vet kan vara ytterst besvärligt.

Apple har i dag släppt ett tan­gent­bord med track­pad till­sam­mans med sin nya iPad Pro. Bry­dge har en ver­sion av sitt tan­gent­bord med track­pad som vi vän­tar spänt på att få tes­ta då Bry­dges tan­gent­bord är avsevärt snäl­lare mot plån­bo­ken. Men vi vän­tar på att ver­sion 13.4 av Apples iPa­dOS med stöd för track­pad kom­mer ut innan det testet kan göras fullt ut.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

Bry­dge är det bäs­ta och mest kom­pe­ten­ta tan­gent­bord vi tes­tat till iPad Pro. Det byg­gt i alu­mini­um och förmed­lar en bra kvalitet­skänsla rakt igenom. Tan­gen­ter­na har bra studs och är även bakgrundsbelysta.

Pro­duk­tk­val­ité: 5/5.
Funk­tion 4/5.
Design: 5/5.
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5.
Total­be­tyg 5/5.

PLUS

 • Bak­grunds­belysning
 • Bat­ter­i­tid på 12 månader
 • Full­stort tangentbord

MINUS

 • Sak­nar trackpad
 • Blue­toothkop­plin­gen måste manuellt stän­gas av även när man tar loss iPaden.

 

Teknikveckan rekommenderar

DETALJER

 • Trådlöst Blue­tooth-tan­gent­bord (Nordisk version)
 • 0–180° betrak­t­ningsvin­klar
 • Juster­bara bak­grunds­belysta tangenter
 • Dubbel anslut­ning (USB‑C + Blue­tooth 4.1)
 • 12-månaders bat­ter­ilivs­längd per laddning enligt Brydge
 • Färg­er: Rymd­grå eller sil­ver (matchande Apples iPad Pro färger
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Racen­sion­sex­em­pelar från Bry­dge Nordic.

Kommentarer