Samhälle

ChatGPT klarar juridiktenta på universitetsnivå

C+

ChatGPT har klarat av en tenta i juridik på universitetsnivå.

Det är professorn i juridik, Jonathan Choi, vid Minnesota University som låtit ChatGPT göra samma tentamen som han gett sina elever. Tentan var på 95 frågor med svarsalternativ och tolv stycken uppsatsfrågor. Choi säger så här om ChatGPTs universitetsstudier:

I uppsatsskrivandet visade ChatGPT en stark förståelse för grundläggande juridiska regler och hade konsekvent en stabil organisation och komposition

Men ChatGPT hade svårare att svara på öppna frågor som Choi anser är en grundläggande förmåga att ha i juridiska skoluppgifter. ChatGPTs svar uppfattades som något repetitiva och fick endast ett samlat betyg som i Sverige hamnar på C+.

Thor Robot Taking A Exam University

En del skolor i USA har redan förbjudit ChatGPT då skolorna räds att eleverna ska be ChatGPT göra deras arbeten åt dem. I Sverige har inga sådana förbud kommit än. Linda Strand, rektor på Thorén Business School i Helsingborg har sagt till Sydsvenskan att de inte ser några problem med ChatGPT utan istället tänkt använda sig av ChatGPT för att göra lärarens uppgifter.

Så helt enkelt en AI-bot som rättar sina egna tentasvar. Vad kan gå fel med det?

Via: Aftonbladet
Via: Sydsvenskan

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!