Smarta Hem

Cleargrass E‑Ink Temperatursensor med HomeKit

Dyker upp i Kina så säkert även här så småningom

Xiao­mi har sålt en tem­per­atursen­sor som mäter lite av var­je på den sven­s­ka mark­naden för drygt 2 hundralappar.

Det­ta har var­it en vari­ant som använ­der blå­tand och som krävt en blå­tands­gate­way för att kun­na nå de oli­ka vär­de­na om du inte befinner dig i hemmet.

Ryk­tet har gått om en upp­dat­er­ad ver­sion som har stöd för Apple Home­K­it och det verkar som att den­na nu dykt upp i Kina. Clear­grass Tem­per­a­ture & Humid­i­ty Sen­sor ska nu gå att köpa där för cir­ka USD 24 och skill­naden från den­na mot den äldre ver­sio­nen är primärt stor­leken bort­sett från stödet för Home­K­it vill säga.

Den­na mod­ell ska även ha ett inbyg­gt och utfäll­bart stöd som gör att den kan plac­eras på en hyl­la eller lik­nande. En inbyg­gd mag­net möjlig­gör även väg­gfäste och även den­na sägs använ­da blå­tand och kom­mer med stöd för Apple Home­K­it direkt. Kräver således ingen hubb eller gate­way för att fungera.

Käl­la: Home­K­it News

 

 

Kommentarer