Hobby

Click & Grow ger nytt liv till sin smarta odling

Odling året om utan gröna fingrar

Click & Grow är före­taget som tillverkar smart odling där belysning och vat­tning sköter sig själv.

Vi är vana att se vita plas­t­be­hål­lare med en ljus­ramp krökt över. Nu lanser­ar de en ny för­fi­nad ver­sion som består av en träram, en hyl­la med belysning under­till och en utdrag­bar låda som håller 5 behål­lare som totalt kan hål­la 25 av deras väx­tkap­slar — dessu­tom är dessa stapelbara.

Pro­jek­tet finan­sieras via Kick­starter och av de 292 215 kro­nor­na de behövde för att sjösät­ta det­ta så har de nu back­ats med över 2 miljon­er kro­nor, så att vi får vår Click & Grow 25 råder det ingen tvekan om. Backar vi med 499 dol­lar får vi en, 969 dol­lar två och 1399 dol­lar tre sty­ck­en Click & Grow 25. I samtli­ga paket ingår ock­så full upp­sät­tning väx­ter som vi själ­va får väl­ja och ska förse oss med odling i tre månader.

Vi kan ock­så köpa till ett bot­ten­skåp som höjer upp vår odling samt ager­ar som förvaring.

    

Se recen­sion­er av tidi­gare Click & Grow på 99mac av under­teck­nad samt videon nedan med vår Peter Esse.

Via: Click & Grow Kick­starter.

Kommentarer