Apple

Priser och lanseringsdatum för iPhone 12-serien

Mini, vanliga, Pro & Pro Max

Apple pre­sen­ter­ade pre­cis iPhone 12-serien vilket inklud­er­ar iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 mini och iPhone 12 får räk­nas till Apples två bil­li­gare tele­fon­er och iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max räk­nas till deras två dyrare mod­eller. Alla tele­fon­er­na har det­ta året fått OLED-dis­play, A14 Bion­ic proces­sorn sin ger 50% snab­bare CPU och GPU och 5G.

MagSafe har hit­tat till­ba­ka och är en mag­net på bak­si­dan av tele­fon som gör att apples Qi-lad­dare MagSafe-charg­er kan snap­pa fast på tele­fo­nen. Kraften är nu 15 W som iPhone kan ta till sig vid laddning via Qi.

iPhone 12 mini

Skärm: En tele­fon på 5,4″ vilket är den min­s­ta tele­fo­nen från Apple sedan iPhone SE (ver­sion 1 från 2016) En något min­dre notch. Super Reti­na XDR, HDR Dol­by Vision.

Kam­era: en ultra­vid­vinkelka­m­era och en ny kam­era med vid­vinkel med en blän­dare på ƒ/1,6 som ger 27 pro­cent mer ljus för ännu bät­tre bilder och vide­or i lågt ljus. Kameror­na är på 12 MP vid­vinkel och en 12 MP ultra vid­vinkel. Nu har även iPhone 12 mini och iPhone 12 fått funk­tio­nen Night mode.

Färg­er: alu­mini­um­färg­er, inklu­sive blå, grön, svart, vit och röd

Pris: från 8 965 kr

iPhone 12 mini går att förbestäl­la från och med freda­gen den 6 novem­ber och finns i butik från och med freda­gen den 13 novem­ber.

iPhone 12

Skärm: En tele­fon på 6,1″ som är 11% tunnare, 15 min­dre och 16% lättare än iPhone 11. 1200 nits, HDR, Dol­by vision. Super Reti­na XDR

Kam­era:en ultra­vid­vinkelka­m­era och en ny kam­era med vid­vinkel med en blän­dare på ƒ/1,6 som ger 27 pro­cent mer ljus för ännu bät­tre bilder och vide­or i lågt ljus. Kameror­na är på 12 MP vid­vinkel och en 12 MP ultra vid­vinkel. Nu har även iPhone 12 mini och iPhone 12 fått funk­tio­nen Night mode

Färg­er: alu­mini­um­färg­er, inklu­sive blå, grön, svart, vit och röd.

Pris: från 9 995 kr

iPhone 12 går att förbestäl­la från och med freda­gen den 16 okto­ber och finns till­gäng­lig freda­gen den 23 okto­ber

iPhone 12 Pro

Skärm: En tele­fon på 6,1″ med Super Reti­na XDR , 1200 nits, HDR, Dol­by vision. Super Reti­na XDR.

Kam­era: telekam­era, vid­vinkel, ultra vid­vinkel, night mode

Färg­er: Sil­ver, Graphite, Gold, Pacif­ic Blue

Pris: från 12 495 kr

Förhands­boknin­gen av iPhone 12 Pro star­tar freda­gen den 16 okto­ber med lever­ans från freda­gen den 23 okto­ber.

iPhone 12 Pro Max

Skärm: En tele­fon på 6,7″ och den störs­ta tele­fo­nen hit­tills från Apple med Super Reti­na XDR 1200 nits, HDR, Dol­by vision. Super Reti­na XDR.

Kam­era: telekam­era, vid­vinkel och ultra vid­vinkel, night mode

Färg­er:Sil­ver, Graphite, Gold, Pacif­ic Blue

Pris: Från 13 795

iPhone 12 Pro Max kan förhands­bokas från freda­gen den 6 novem­ber och finns i butik från freda­gen den 13 novem­ber.

Här kan du anmäla intresse hos de oli­ka oper­atör­erna.

Kommentarer