Film & TV

Disney vill ta Hulu ut i världen

Ännu en streamingtjänst landstiger i Europa

Mån­ga är vi som sneglat avund­sju­ka på amerikar­na för Hulu — stream­ingtjän­sten som ägs av en rad tv-bolag och har innehåll därefter.

Nu ser det ut att vara på väg över Atlanten då Dis­ney i och med köpet av Fox är majoritet­sä­gare. Det var Bob Iger, styrelse­ord­förande för Dis­ney, som med­de­lade plan­er­na i kon­fer­en­sam­tal för ana­lytik­er och invester­are häromda­gen.

Dis­ney har även en helt egen stream­ingtjänst på G vid namn Dis­ney+ och huru­vi­da innehåll kom­mer delas upp mel­lan tjän­ster­na eller allt till alla åter­står att se.

Via Comicbook.com.

Kommentarer