Recensioner

Dock5 samlar din laddning

Tjock, söt och gör jobbet

Är du som vi tröt­ta på kabel­här­vor lig­gan­des som en scen ur Indi­ana Jones på gol­vet som vi får kas­ta oss in i för att hit­ta rätt kon­takt? Sat­e­chi har hit­tat en lös­ning på detta.

Sat­e­chi Dock5 är som nam­net anty­der en laddsta­tion som kan lad­da fem enheter sam­tidigt. Fyra trå­dat och en trådlös. Vid upp­pack­n­ing möts vi som ofta annars med Sat­e­chis pro­duk­ter en snygg pro­dukt med fin rymd­grå fin­ish. Den­na känns större än vad vi förvän­tade oss, kanske inte större men tjockare. Under­re­det är av rymd­grå plast medans ovan­si­dan är i silikon och utrustad med spår att stäl­la våra enheter i och en plats för Qi-laddning.

På sidan hit­tar vi två USB‑C som lev­er­erar PD-laddning med 20W samt två sty­ck­en USB‑A som kan ge oss 12W vardera. Två LED-lam­por vis­ar när dock­an har ström och när något på Qi-lad­daren lad­das. Qi-lad­daren på den silikon­kläd­da top­pen kan ge vår enhet 10W och vi kop­plar sta­tio­nen till väggen med en klas­sisk ström­sladd som hängt med oss sedan bor­d­sra­dions storhetstid.

På kon­toret kan vi näs­tan ta att det lig­ger kablar till höger och vän­ster, men den värs­ta plat­sen i vårt hem har var­it vardagsrum­met, sof­fan när­mare bestämt. Det lig­ger alltid kablar fastk­läm­da mel­lan kud­dar­na och på gol­vet. Vilket såk­lart robot­damm­sug­aren älskar att tug­ga sig fast i. Det­ta är räd­daren i nöden. Vi ansluter 4 kor­ta lad­d­k­ablar så att det bara är en kabel som når gol­vet och väggut­taget. Med kortare kablar gör vi det svårt för de boende som envisas med att maximera kabelns längd när den sam­tidigt använ­der sin enhet och plå­gar kablar­nas sva­ga punkter.

Här finns två vin­nande kon­cept — kor­ta kablar så vi tvin­gas läg­ga vår enhet på laddning och kan se de bekan­ta ansik­te­na som sit­ter i sof­fan. Annars utrustar vi lad­daren med power­banks som lad­das på plats och sedan tas med till andra sidan sof­fan för att använ­das när krisen är framme. Som med fördel plac­eras till­ba­ka på lad­daren efter användning.

Den är stark nog att lev­er­era utlo­vade watt-tal till vardera uttag utan att tap­pa när vi kop­plar in fler enheter. Så här får vi laddnin­gen som utlo­vas till fem enheter samtidigt.

Sta­tio­nen kan uppl­evas stor och klumpig med sitt run­dade och lite bul­li­ga utseende. Men trots det­ta är den gan­s­ka snygg och inte alls så svår att plac­era. Den pas­sar lika bra på skrivbor­det, sidobor­det i hallen eller i vardagsrum­met. Ovan­si­dan i silikon med fack för att hål­la våra enheter rym­mer det mes­ta upp till stor­leken för iPad med sky­dd — det går alltid pres­sa lite extra om det inte rik­tigt ryms.

Kablar säljs sep­a­rat och vi råder till att köpa just kor­ta kablar. Sat­e­chi själ­va har en rad oli­ka och vi väl­jer att använ­da deras 25 cen­time­ters flä­tade kablar i form av USB‑C till USB‑C (99 kro­nor) och USB‑A till Light­ning (199 kro­nor). Det går såk­lart kom­ma bety­dligt bil­li­gare undan och vi hade ändå önskat att de skick­at med några grundläg­gande kablar. Men till priset på sta­tio­nen så för­låter vi det och förstår hur de tänker — välj själv så har du inga onödi­ga kablar.

Sat­e­chi rek­om­mender­ar inte att vi lad­dar pro­duk­ter med mag­neter eller skal med kon­toko­rt i på Qi-laddaren.

Dock5 har ett ordi­nar­ie pris på 699 kro­nor men går att tit­ta något bil­li­gare med hjälp av Pris­jakt.

Recension: Dock5

Fördelar

  • Bra prissatt
  • Funktionen som utlovas
  • Mindre kabeltrassel

Nackdelar

  • Aningen för bullig
  • Vi måste köpa kablar separat

Detaljer

2 x USB-C PD - 20W
2 x USB-A - 12W
1 x Qi-laddare - 10W
Ingång: 100-240V~50/60Hz 1,5A Max
Laddningskablar säljs separat

Sammanfattning

Trots sin storlek och runda utseende så faller den oss i smaken, tillsammans med Satechis egna flätade korta kablar så ser det garanterat så mycket bättre ut än kabelhärvan vi är vana vid. Den ger laddning som den utlovar och rymmer det mesta. Så ett klart lyft här hemma och till den relativt låga prislappen så är vi mycket nöjda och kan inte annat än rekommendera Dock5 till den som vill samla ihop sin laddning.

Betyg: 4 / 5

Kommentarer