Apple

En månad med Apple Arcade

Familjegamers

För drygt en månad sedan gick Apples speltjänst live. Apple har gjort tydligt att tjän­ster är det nya svar­ta och sat­sar sten­hårt på det här.

Alla använ­dare bjöds på en månads gratis spelande, efter gratismå­naden så kostar tjän­sten 59 kro­nor och nu är det dags att utvärdera om det är värt pen­gar­na. Då jag aldrig var­it något av en gamer så hade jag förhopp­ningar­na om att jag i Apple Arcade kanske skulle hit­ta något lite lättare spel där jag fick glän­sa. För kon­stens skull  plöjde jag igenom Ocean­horn 2, Hog­wash, Say­onara, Tales of Memo och Son­ic Rac­ing. Alla extremt väl­gjor­da, alla utan in-app pur­chase, lite-ver­sion, expan­sions-kit eller loots. Det vara bara att spela, utan avbrott och utan svor­do­mar. Jag åkte till och med över till Lon­don för att pra­ta med utveck­lare för några av de nya spe­len. Alla lyriska Apples till­t­ag i spelin­dus­trin.

I sam­band med lanserin­gen gjorde Apple ett rik­tigt smart drag, de lanser­ade att det nu skulle bli möjligt att spela med hand­kon­troller från Sonys Playsta­tion och Microsofts Xbox. Hand­kon­troller som återfinns i de fles­ta hem där någon med spelin­tresse bor.

Jag fast­nade dock inte för spelandet. Jag fick bit­tert inse att jag inte är en gamer, inte ens en per­son som plockar upp mobilen och spelar lite Snake. Men när nu prövomå­naden är över kom­mer jag säga upp tjän­sten? Aldrig i livet! Det här är det bäs­ta som hänt spelandet i det här hem­met, Inga fler morgnar där ungar ber om att få lad­da ner ett nytt spel och jag först måste gå igenom vad det är för slags spel genom att själv lad­da ner det och grans­ka det med lupp efter smurf­ber­ries och andra dol­da köp eller för den delen reklam i spe­len som inte på något sätt pas­sar någon ålder i den här världen. Nej, vet­skapen om att spe­len är fria från reklam och andra dol­da köp har gjort föräl­draskapet en enorm tjänst.

När jag har spelat igenom spe­len i Apple Arcade har jag ofta spelat till­sam­mans med min son och det är här Apple Arcade har en självk­lar väg in i just det här hem­met. Inte för att spe­len på något sätt är barnsli­ga. Visst, en del AAA tit­lar kom­mer nog tjä­na bäst och mest på att släp­pas som fristående appar i App Store men att för 59 kro­nor i månaden få till­gång till hun­dratals tit­lar som alla håller en viss stan­dard och är fria reklam och andra dol­da köp gör det till en giv­en prenu­mer­a­tion.

Att tjän­sten funger­ar på i stort sätt alla Apples enheter och att det söm­löst går att byta mel­lan till exem­pel iPhone och Apple TV är ett rik­tigt smidigt drag. Inte län­gre ock­u­peras en TV eller enhet för att det bara är där spelet finns. Det enda smolket i bägaren är att tjän­sten ännu inte har fler­an­vän­darstöd. Men utöver det så är det här tjän­sten för hela famil­jen oavsett om vi alla är gamers eller inte.

Kommentarer