Smarta Hem

EU version av Aqara Smart Wall Switch på gång

Ingen neutralledare behövs, Zigbee 3.0 och stöd för Apple HomeKit

Aqara släp­per pro­duk­ter på löpande band, åtmin­stone i Kina och ibland letar sig dessa hit. Nu är EU-ver­sio­nen av deras väg­g­brytare på gång.

Det är Home­K­it News som snap­pat upp infor­ma­tion från pol­s­ka hem­si­dan alget.pl som där pub­licer­at ett antal oli­ka bilder. Av bilder­na att döma kan vi se att Aqara Smart Wall Switch H1 EU föl­jer tra­di­tionell for­m­givn­ing från Aqara som innebär att det är stil­rent och vitt. Fak­tum är att den ser likadan ut som deras van­li­ga, bat­teridriv­na Dou­ble Rock­er. Även en Sin­gle Rock­er är på gång.

Vi kan även se på bilder­na att den, som deras andra pro­duk­ter, har stöd för Apple Home­K­it, Google Assis­tent och Ama­zon Alexa.

Aqara Smart Wall Switch bak

Som van­ligt gäller Zig­bee som pro­tokoll, ver­sion 3.0 när­mare bestämt. Värt att notera är att dessa enbart funger­ar med deras hub­bar som har stöd för Zig­bee 3.0 (Aqara M2 & M 1S) vilket utes­luter den förs­ta ver­sio­nen, Aqara Hub. För Aqara Smart Wall Switch H1 EU krävs ingen neutralledare.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer