Smarta Hem

Eve Cam nu tillgänglig för förhandsbeställning

Inomhuskameran ska börja skickas ut till kunder den 18 juni

Den tidi­gare uppvisade inomhuskam­er­an från Eve med stöd för Home­K­it Secure Video ska nu vara redo att bestäl­las. Lever­anser sägs ske kring den 18 juni till de som läg­ger en förhands­beställ­ning inom kort.

Sedan tidi­gare är det känt att kam­er­an stöder Home­K­it Secure Video för full integritet, lik­som nyli­gen utan­non­ser­ade Logi Cir­cle View. Kam­er­an har givetvis stöd för Apple Home­K­it också.

Eve Cam och appen

Kam­er­an har 1080p upplös­ning, mörk­erseende upp till 5 meter med bra bildåter­givn­ing samt tvåvägskom­mu­nika­tion genom den inbyg­g­da hög­ta­laren och mikro­fo­nen. Dessu­tom en inbyg­gd infraröd rörelsede­tek­tor som trig­gar inspelningar.

Priset lig­ger på €149.95 vilket väl får ans­es vara ett rim­ligt pris med tanke på stödet för Home­K­it Secure Video.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer