Nyheter

Facebook för iOS har fått #hashtags

Face­book upp­dat­er­ade ikväll sin app för iOS och nu har hash­tags ock­så hit­tat hit likt det tidi­gare gjort till den van­li­ga web­b­ver­sio­nen. Det går nu allt­så bra att skri­va, klic­ka på och söka efter hash­tags direkt i appen.

Var dock noga med att ha ett mel­lan­rum mel­lan dina tag­gar om du pub­licer­ar från Insta­gram då Face­book inte klarar av när de sit­ter ihop vilket Insta­gram gör.

Bor du i USA går det nu att göra reser­va­tion­er på utval­da restau­ranger men om det­ta inom en över­skådlig tid dyk­er upp i Sverige är dock osäk­ert. Tid­slin­jen på iPad lad­dar nu snab­bare och har fått en renare design samt att en bugg som visade notis­er fast ingen fanns har fixats.

Läs ock­så:

Kommentarer