Smarta Hem

Får Eufy Video Doorbell stöd för Apple HomeKit?

Rykten säger att detta är på gång i slutet av månaden

Ett ryk­te gör gäl­lande att videodör­rk­lock­an från Eufy ska få stöd för Apple Home­K­it i slutet av juni månad. Blir då det­ta videodör­rk­lock­an för Home­K­it som vi slår till på?

Det var inte mån­ga dagar sedan vi kunde läsa om före­tagets andra myck­et prisvär­da säk­er­het­skameror som ska släp­pas på mark­naden. Dessa båda kameror ska få stöd för såväl Apple Home­K­it som Home­K­it Secure Video och då pris­er­na för dessa är gan­s­ka myck­et lägre än för andra Home­K­it-kameror så är de såk­lart intres­san­ta.

Eufy Video Doorbell

Nu sägs även deras redan exis­terande dör­rvideok­loc­ka få stöd för Apple Home­K­it samt Home­K­it Secure Video. Det skulle i så fall innebära att det blir den förs­ta ringk­lock­an med stöd för Apple Home­K­it som vi kan kom­ma åt enkelt på våra bred­dgrad­er då den redan säljs av ProShop.se för cir­ka 1.900 kro­nor (2.500 kro­nor inkl “Home­base”).

Eufy Video Doorbell front

En läsare på Red­dit upp­gav nyli­gen att hans dör­rvideok­loc­ka från Eufy dök upp i Home­K­it efter en åter­ställ­ning av enheten så något verkar vara på gång.

Deras dör­rvideok­loc­ka är trådlös, har wifi-upp­kop­pling (2,4 GHz) och Sony 2K-sen­sor, upp till 6 månaders bat­ter­i­tid var­av hela 1 år i stand­byläge, IP65, 5 meters mörk­erseende, tvåvägskom­mu­nika­tion, ansik­t­si­genkän­ning, kost­nads­fri lokal lagring så visst är det en intres­sant pro­dukt. Dock kräver den en “Home­base” så en extra grun­ka till blir det hem­ma. Den­na sägs dock min­s­ka ström­för­bruknin­gen med hela 58 % så det kan det väl vara värt?

Vad säger ni? Blir det en från Eufy eller vän­tar vi fort­farande på den från Netat­mo?

Käl­la: Home­K­it News 

 

 

Kommentarer