Pryl

Framtidskonceptet Husqvarna Strix ska värna biologisk mångfald

Utrustade med sensorer samlas data in som kan användas på flera sätt

Husqvarna har presenterat ett designkoncept på hur biologisk mångfald ska värnas. Konceptet ökar dessutom produktiviteten vid grönyteskötsel.

Svenska företaget Husqvarna har presenterat designkonceptet Strix som visar hur grönyteskötsel kan se ut 2033. Strix är ett antal autonoma och modulära robotgräsklippare som även kan gödsla, så och inte minst samla in data som kan analyseras och ligga till grund för eventuella åtgärder. Klimatutmaningar och ökad medvetenhet om biologisk mångfald leder till fler regleringar och högre krav på människor som arbetar inom grönyteskötsel.

Robotarna kan samla in data under, på och ovan jord och med hjälp av artificiell intelligens kan Husqvarna Strix skapa en lista med de uppgifter som ska utföras. Genom att använda en databas över alla levande arter i kombination med väderprognoser och allmän hälsostatus för till exempel en park finns realtidsdata till grund för att fatta beslut om vad som behöver göras. Insamlad data kan även användas för att skapa en digital tvilling av staden, med vilken beslutsfattare kan granska och arbeta proaktivt med sina grönytor.

Robotarna är tillverkade av återvunnen aluminium och plast och producerar inga direkta CO2-utsläpp under användning. För att minimera koldioxidavtrycket ytterligare och maximera produktens livslängd har enheterna komponenter som är enkla att byta ut.

Källa: Pressmeddelande

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!