Smarta Hem

Franska Netatmo samarbetar med Södermalmsskolor

Ska förbättra luftkvaliteten och arbetsmiljön i klassrummen

Två skolor på Södermalm ska förbättra luftkvaliteten och arbetsmiljön i klassrummen. Detta görs i samarbete med franska företaget Netatmo.

Franska företaget Netatmo, känt för sina produkter för det smarta hemmet har inlett ett samarbete med två lågstadieskolor på Södermalm. Syftet med samarbetet mellan Netatmo och skolorna, Bergsundsskolan samt Lundaskolan är att förbättra luftkvaliteten och arbetsmiljön. Detta ska ske genom att luftkvalitetsmätare placeras ut i offentliga ytor och med hjälp av insamlade värden ska arbetsmiljön kunna förbättras för skolornas elever och anställda.

Det är inte exakt samma version som för privatanvändarna utan detta är Netatmo Smart Luftkvalitetsmätare PRO som kommer att mäta temperatur, luftkvalitet, luftfuktighet och bullernivåer i klassrummen. Enligt Arbetsmiljöverket kan luftkvaliteten påverka både mående och prestation genom att orsaka trötthet och koncentrationssvårigheter. Studier har även visat att det finns samband mellan luftkvalitet och temperatur i klassrummet och elevernas prestationsförmåga- och resultat. Luftkvalitetsmätaren från Netatmo har en sensor som indikerar koldioxidnivån med hjälp av färg och visar en grön, gul eller röd färg när koldioxidnivån blir för hög i klassrummet, vilket gör det möjligt för elever, lärare eller anställda att agera i händelse av för hög koldioxid- eller bullernivå och vet exakt när de behöver vädra och hur länge.

Ansvariga på skolorna kommer även få tillgång till en instrumentpanel online, där de kan hitta mätningar från alla Netatmo-sensorer som används i byggnaderna. Via plattformen är det möjligt att analysera luftkvaliteten i realtid, skapa anpassade varningar och generera vecko- eller månadsrapporter. På så vis blir det möjligt att se om byggnadens medeltemperatur är för hög, om någon av radiatorerna inte är avstängd eller om ett fönster har lämnats öppet – vilket gör det möjligt att se och genomföra justeringar så att byggnaden kan behålla sin energieffektivitet. Genom att övervaka aktiviteter i sina lokaler kan verksamheter spara upp till 10 procent i energikostnader.

Källa: Pressmeddelande

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!