Smarta Hem

Genvägsknappen från Ikea äntligen här

Skapa din egen personliga stämning i hemmet med ett knapptryck

Det tog sin tid men nu finns Gen­vägsknap­pen från Ikea att köpa även här i Sverige. Knap­pen dök upp tidi­gare i år och lis­tades även på hem­si­dan under en kort peri­od innan den försvann helt och hållet.

Ikea Gen­vägsknapp är, pre­cis som det låter, en knapp som är en gen­väg till en scen som du ska­p­at i Ikea Home Smart-appen. Tanken med gen­vägsknap­pen är att du ska­par en scen som sedan aktiveras med hjälp av den­na. Det kan vara att rull­gar­di­nen går ner sam­tidigt som en lam­pa tänds och musiken bör­jar spela. Så länge pro­duk­ter­na finns i Home Smart-appen och kan kon­fig­ur­eras att göra det du önskar härigenom.

Ikea Genvägsknapp

Designa dina egna knappar enkelt

En smart liten detalj med den­na knapp är att du kan ta loss lock­et och fäs­ta en dekal som vis­ar vad som ska hän­da. Det föl­jer med sex dekaler i för­pack­nin­gen och tre är redan des­ig­nade för oli­ka scener som t ex “God natt”, “Kaffe” eller “Belysning”. Artis­ten och kreatören i dig kan själv rita upp vad som hän­der på de tom­ma dekalerna.

Ikea Genvägsknapp

Förde­len med gen­vägsknap­pen är såk­lart att du inte ska behö­va ta fram din mobil­tele­fon om du vill aktivera en scen. Givetvis är den prak­tisk även för dig som inte har någon röst­styrn­ing i hem­met. Knap­pen har sam­ma form­fak­tor som övri­ga fjär­rkon­troller Ikea släppt. Det­ta innebär att den är mag­netisk, du kan skru­va fast bot­ten­plat­ta i väggen och enkelt ta loss knap­pen om du kän­ner för att ha den nära dig i soffan.

Ikea Gen­vägsknapp installeras via din Tråd­fri Gate­way och appen fick stöd för enheten för någon vec­ka sedan.

Specifikationer Ikea Genvägsknapp

  • Mått: 45 x 45 x 13 mm
  • Artikel­num­mer: 403.563.81
  • Bat­teri: CR2032
  • Pro­tokoll: Zigbee

Priset är 99 kro­nor och du köper den i ditt varuhus eller online via länken här.

Köper du gen­vägsknap­pen eller aktiver­ar du dina scener med röst­styrn­ing i hemmet?

Käl­la: Ikea

Kommentarer