Samhälle

Google lanserar AI för upptäckt av penningtvätt

Nya Anti Money Laundering AI ska hjälpa finansinstituten

Google Cloud har lanserat ett nytt verktyg för detektering av penningtvätt. AntiMoney Laundering AI (AMLA AI) ska hjälpa finansinstituten och minska kostnader.

Anti Money Laundering AI (AML AI) har precis lanserats av Google Cloud. Detta är en produkt som utnyttjar AI för att hjälpa finansinstitut att mer effektivt upptäcka penningtvätt vilket idag är en av de största och mest kostsamma utmaningarna för finansbranschen.

Google Clouds AML AI ersätter äldre övervakningssystem för transaktioner som ofta är baserade på statiska modeller med en AI-driven produkt som gör det avsevärt lättare att upptäcka risk för ekonomisk brottslighet. Banken HSBC fann att AML AI identifierade 2-4 gånger mer misstänkt aktivitet, samtidigt som varningsvolymerna minskade med mer än 60 %.

Viktiga fördelar med AML AI inkluderar:

  • Ökad riskdetektering: kan överträffa nuvarande system när det gäller att upptäcka risk för ekonomisk brottslighet.
  • Lägre driftskostnader: minimerar bortkastad tid för utredning genom att minska aviseringsvolymerna och tillhandahålla data som gör undersökningar snabbare att genomföra
  • Förbättrad styrning och försvarbarhet: förser finansinstitut med trovärdiga och förklarbara resultat för att stödja intern riskhantering.
  • Förbättrad kundupplevelse: ökad precision leder till avsevärt minskade falska positiva resultat där AML AI minimerar behovet av ytterligare verifieringskontroller med kunder.

Källa: Pressmeddelande

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!