Nyheter

Google öppnar upp butik hos Clas Ohlson

Google Ohlson?

På Drot­tning­gatan mitt i Stock­holm har Google öpp­nat upp en butik där det går att köpa en rad av bolagets pro­duk­ter.

Det lite märk­li­ga och annor­lun­da är att butiken är plac­er­ad inne i Clas Ohlsons butik och det är ett helt nytt butik­skon­cept som bola­gen tes­tar till­sam­mans. I butiken finns det spe­cia­lut­bil­dad per­son­al som har stenkoll på Googles alla pro­duk­ter och i sitt pressmed­de­lande säger Fredrik Uhrbom, Sverigechef på Clas Ohlson:

“Det är inspirerande för oss att vara bland de förs­ta i världen med det­ta nya kon­cept. Jag tror att det kom­mer gyn­na alla butiksmedar­betare som får ännu bät­tre koll på smar­ta hem­met-pro­duk­ter och fram­förallt Google. Det är en tryg­ghet att det finns spe­cia­lut­bil­dad per­son­al på plats att frå­ga och lära sig av. Ju bät­tre förståelse vi har på pro­duk­te­gen­skaper­na desto lättare är det att förk­lara kund­nyt­tan och värdet av vad vi säl­jer.”

Så är du sug­en på att besö­ka den nya Google-butiken så är det bara att bege dig till Drot­tning­gatan 53 i Stock­holm.

Via: Pressmed­de­lande

Kommentarer