Android

Google utökar annonser i sina olika tjänster

Folk är inte nöjda.

Google har drag­it igång ett pilottest där bolaget har bör­jat visa annonser i både Android TV och även i Google Assis­tant och folk på forum runt om i världen är inte så nöj­da över det­ta.

Android TV kom­mer installer­at i mån­ga smar­ta TV-appa­rater idag och nu har Google inlett ett pilottest där använ­dar­na får upp reklam i gränss­nit­tet. Rekla­men är till störs­ta del för andra stream­ingtjän­ster och TV-kanaler och Google själ­va säger i ett utta­lande:

“Android TV is com­mit­ted to opti­miz­ing and per­son­al­iz­ing the enter­tain­ment expe­ri­ence at home. As we explore new oppor­tu­ni­ties to engage the user com­mu­ni­ty, we’re run­ning a pilot pro­gram to sur­face spon­sored con­tent on the Android TV home screen.”

När det kom­mer till Google Assis­tant så har det bör­jat visas annonser bland svaren man får och det är lik­nande annonser som man idag redan får om man sök­er via deras egna sök­mo­tor på webben eller i mobilen. Om det är så att du ber Google Assis­tant att ploc­ka fram prisvär­da hotell så kan du numera även få upp annonser från oli­ka hotell bland svaren.

Käl­la XDA, Android Police, via Feber.

Kommentarer