Nyheter

Högtalaren för hela sommaren

En riktigt Tuff Ton

Mar­shalls hög­ta­lare är ikoniska och gillar man desig­nen så är Tufton en hög­ta­lare man verk­li­gen bör kol­la in.

Tufton är den störs­ta av Mar­shalls trådlösa hög­ta­lare. Den mäter hela 229 x 163 x 350 mm och har en vikt på näs­tan 5 kg. Den har det ikoniska utseen­det med Mar­shall-log­gan på fram­si­dan och spelar bra, högt och länge.

Jag gillar hög­ta­lare, så myck­et att så ofta jag får chansen tar jag med mig en Sound­boks för att verk­li­gen kloc­ka upp voly­men till 11 och när det kom­mer till mer bär­bara hög­ta­lare har jag använt mig av Beats Pill. Men när det kom­mer till lite större hög­ta­lare som ska vara hyf­sat portabla så har jag aldrig rik­tigt hit­tat någon hög­ta­lare där jag upplever ljudet bli så pass myck­et bät­tre att det legit­imer­ar vik­ten av hög­ta­laren.

TUFTON MARSHALL

Men nu har jag hit­tat hem, det här är den opti­mala sto­ra mel­lansto­ra hög­ta­laren. Hög­ta­laren står på högkant på fyra gum­miföt­ter och visst går det att läg­ga hög­ta­laren ned på sidan ock­så. Hög­ta­laren har tre enkla vred på ovan­si­dan, en på- och av-knapp som även är volymkon­trollen, sedan har vi ett vred för bas och en för tre­ble. Det finns även en liten blue­toothk­napp för att synkro­nis­era med tele­fon­er­na på ovan­si­dan. Ja, tele­fon­er­na, det går att kop­pla två sty­ck­en tele­fon­er till Tufton via Blue­tooth 5.0. Längst till höger på ovan­si­dan hit­tar vi även bat­teri­indika­tor som tydligt och skarpt vis­ar hur myck­et bat­teri vi har kvar.

TUFTON MARSHALL

På bak­si­dan av hög­ta­laren så hit­tar vi en AUX-in. Men bäst av allt är att hög­ta­laren har ingång för appa­ratk­a­bel för att lad­da det inbyg­g­da li-ion bat­teri­et. Det här visade sig vara ett genidrag då appa­rat­slad­den för­blir dedik­er­ad till Tufton till skill­nad från andra adap­trar för laddning som dras in och ut från alla andra enheter som behöver lad­das.

TUFTON MARSHALL

Hela hög­ta­laren bärs lät­tast med den till­hörande rem­men som fästes i met­al­lk­nap­par­na på sidan av hög­ta­laren. Hög­ta­laren har en matchvikt på hela 4,9 kilo­gram vilket kan tyckas myck­et på pap­pret men så här halvvägs genom som­maren 2020 är det just pre­cis vik­tk­lassen vi märk­er är till­räck­ligt uthål­lig för att hål­la hela ron­den. Mar­shall själ­va säger att vi får 20+ tim­mar på en laddning men under tiden vi tes­tat hög­ta­laren så upplevs det som mer. Det här kan ha att göra med att hög­ta­laren stänger av sig efter en stund om det inte kom­mer något ljud till den. Skulle det sen fal­la sig så att vi står utan bat­teri så går det enkelt att lad­da hög­ta­laren med till­hörande appa­ratk­a­beln och få hela 4 tim­mars bat­teri på bara 2o minut­ers laddning. För att lad­da upp hela hög­ta­laren så tar det 4 tim­mar.

TUFTON MARSHALL

När det kom­mer till ljudet så är det som alltid svårt att beskri­va ljud i text. Men basen är rejält till­t­a­gen och tyn­g­den på hög­ta­laren och de fyra ordentli­ga gum­miföt­ter­na hanter­ar basen bra. Ställ inte hög­ta­laren på en IKEA Bil­ly bokhyl­la bara, den klarar inte av basen. I och med att det går att reglera bas och tre­ble direkt uppe på hög­ta­laren så går det att anpas­sa ljudet efter musik­stil. Van­ligtvis har hög­ta­laren under som­mar­ren använts till att spela Hip-Hop och som­marplå­gor. Vid ett tillfälle använ­des hög­ta­laren för att lyssna på Formell 1 och nog lev­er­erade hög­ta­lare både ordentligt med motorljud för att få inlevelse och tyd­lighet i röster­na för att hän­ga med i vad som sades och kanske är det just bas och diskant som hög­ta­lare spelar bäst i. Mel­lan­reg­istret finns där och är inte på något sätt dåligt men kanske hade vi önskat lite mer av det. Hög­ta­laren huser­ar en aktiv sub­woofer på 40W Class D, två 15W Class D full range-ele­ment och en tweet­er på 10W Class D.

TUFTON MARSHALL

Tufton har Mar­shalls ikoniska design och till en bör­jan var jag skep­tisk till var den skulle kom­ma att pas­sa in med ett sådan dis­tinkt design­språk. Men efter att ha tes­tat hög­ta­laren hårt i som­mar så är jag av åsik­ten att den pas­sar in i alla sam­man­hang, allt från den pit­tores­ka som­marstu­gan till på den öldrickande stran­den. Trots att jag har fler­talet hög­ta­laren som både är mer portabla eller spelar högre så fall­er valet oftast på just Tufton. Det har bliv­it så pass att jag även hem­ma, där jag har flera smar­ta hög­ta­lare och större anläg­gningar, kan väl­ja att ta med mig Tufton till köket eller badrum­met före att jag väl­jer en sta­tionär hög­ta­lare.

TUFTON MARSHALL

Hög­ta­laren är IPX2 klas­sad vilket bety­der “15° snett infal­lande vat­ten­drop­par fall­er mot provföremålet i 10 minut­er (motsvarar 3 mm regn per min­ut).” så visst går det att glöm­ma hög­ta­laren på alta­nen, men inte mer än 10 minut­er.

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 5/5
 • Design: 5/5
 • Stor­lek kon­tra ljud 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 5/5

TOTALBETYG 5/5

Teknikveckan rekommenderar starkt

SPECIFIKATIONER

Ljud

 • 40–20,000 Hz
 • Stereo
 • 102 dB SPL @ 1 m
 • Bass-reflex
 • One 40 W Class D ampli­fi­er for the woofer
 • Two 15 W Class D ampli­fiers for the full range dri­vers
 • One 10 W Class D ampli­fi­er for the tweet­er

Bat­teri

 • Built-in, recharge­able Li-ion bat­tery
 • 20+ hours
 • 20 minut­ers laddning ger fyra tim­mars musik­tid (quick charge)
  2,5 timme ger 20+ tim­mars musik­tid (full charge)

Dimen­sion­er

 • 229 x 163 x 350 mm
 • 4.9 kg
 • IPX2
 • Svart med vin­rött sam­met­styg på insi­dan av bär­rem­men

Hög­ta­laren hit­tar vi hos Mar­shall för 4295 kr eller hos Web­hallen för 3549 kr på kam­panj just nu.

Kommentarer