Smarta Hem

HomeKit stöd för Ikeas genvägsknapp på gång

Enligt uppgifter från en kommande uppdatering till deras gateway

Alla har frå­gat men ingen har vetat hur det låg till med stöd med Home­K­it för Ikeas gen­vägsknapp. Nu är det på gång.

Gen­vägsknap­pen från Ikea dök upp tidigt för­ra året men det dröjde till slutet av året innan den släpptes för allmän­heten. Frå­gan som genast dök upp var om den skulle ha stöd för Apple Home­K­it, något som hade var­it trevligt enligt mån­ga använ­dare. Ingen från Ikea sa något om det men nu dök det upp infor­ma­tion om en kom­mande upp­da­ter­ing till deras Tråd­fri gate­way att det är på gång.

Ikea Trådfri rörelsesensor

Dessu­tom ser det ut som att deras rörelsesen­sor ock­så får stöd för Apple Home­K­it. Det rör sig om firmware-ver­sion 1.13.21 till Tråd­fri Gate­way som har dessa trevli­ga nyheter.

Käl­la: MacRu­mors

Kommentarer