Apple

HomePod får Home Theater, Atmos och Permanent Apple TV koppling

Större än störst

Apples förs­ta Home­Pod kom­mer att få nya härli­ga funk­tion­er

Apple kom­mer snart att läg­ga till funk­tion­er som stöd för deras förs­ta smar­ta hög­ta­lare Home­Pod.

Till­sam­mans med Apple TV 4K så kom­mer vi få Home The­ater med stöd för 7.1, Dol­by Atmos och en per­ma­nent kop­pling till Apple TVn.

Det kom­mer kom­ma en mjuk­varu­up­p­da­ter­ing till hög­ta­lare och Apple TV senare i år som gör att vi kom­mer få ta del av de här funk­tion­er­na.

homepodappletvpair

Att kun­na sät­ta en Home­Pod, eller två Home­Pods som är kop­plade som ett par som default hög­ta­lare till en Apple TV har var­it något som länge var­it efter­frå­gat från Home­Pod-ägare. Det här gör att oavsett om du har stängt av din Apple TV eller lyssnat på musik i hög­ta­lar­na så kom­mer hög­ta­lar­na automa­tisk kop­plas upp mot Apple TVn när den bör­jar spela upp något igen.

- “Choose the default audio out­put where audio from this Apple TV will be played. You can tem­porar­i­ly con­nect to head­phones and oth­er speak­ers on tvOS,” said Apple.

I ett sådant här parat läge kom­mer hög­ta­lar­na och Apple TV dyka upp som sam­ma ikon i Apples smar­ta hem, Home­K­it. Det kom­mer fort­farande gå att använ­da Air­play till hög­ta­lar­na utan att sät­ta igång din tv.

homepodcomparison_small

Apple läg­ger även till Home The­ater till sina orig­i­nal­hög­ta­lare (inte Home­Pod mini) vilket är för att det krävs spa­tial awar­ness. Home The­ater med Apple TV 4K kom­mer stöd­ja Dol­by Atmos, 7.1 sur­round, 5.1 sur­round och stereo.

Home­Pod mini i sin tur kom­mer få Thread, något som inte orig­i­nal Home­Pod har. Thread är stan­dard­is­er­at mesh nätverk under Wi-Fi. Home­Pod mini får även apples funk­tion Hand­off vilket gör att vi enkelt kan “läm­na över” musik och tele­fon­sam­tal.

Home­Pod finns inte i att köpa via Apple i Sverige utan det får bli via en åter­försäl­jare.

Proshop tar 3606 kr för en Home­Pod

Via: Flat­pan­elshd

Kommentarer