Recensioner

Huawei Matebook D 14 — folkhemsdatorn

På en studentbudget

Huawei Mate­book D 14 har trots sitt gener­iska namn en stor por­tion charm.

Det är härli­ga tider vi lever i, bara för att något är bud­get behöver det inte vara dåligt. Där är vi med bär­bara dator­er just nu. Mate­book D 14 är en fjor­ton tums bär­bar dator som vid förs­ta anblick­en inte är myck­et för världen. Den ser ut att att vara gjord av plast men det är fak­tiskt alu­mini­um.

Huawei Matebook D 14

Men med en AMD Ryzen 5 ihop med sitt Radeon Vega 8 inte­gr­erade grafikko­rt samt 512 GB SSD och 8 GB ram så går det säl­lan långsamt för det datorn är till för — lite så där van­li­ga vardagssys­sel­sät­tningar.

Tangentbord och touchpad

Själv har jag till­bringat enormt myck­et tid att säl­ja gre­jer på Tradera på den­na maskin och den är pre­cis rätt stor­lek att sit­ta där bland alla paket. Men fram­förallt får den mig att le var­je gång som jag bör­jar skri­va. Tan­gent­bor­det har en lät­thet till sig och näs­tan sug­er in tan­gen­ter­na när jag skriv­er. Det är raka mot­sat­sen till exem­pelvis Dell XPS eller för den delen en bär­bar dator från Apple, men ändå myck­et trevligt känsla.

Touch­paden däre­mot är pre­cis lika svampi­ga som resten av de indus­trin — var­för måste själ­va tryck­mekanis­men endast vara i mit­ten och sedan är det hål rakt in i innandömet på sidor­na? Här blir det mus som gäller för att vi skall få en menings­full fritid.

Huawei Matebook D 14

Anslutningar

Här har man var­it lite snål, en av de två USB-A-ingån­gar­na är näm­li­gen bara USB‑2, den andra står speci­fi­cer­ad som USB 3.0, vi antar att de menar “USB 3.2 Gen 1”, oavsett är det en teo­retiskt hastighet på max 625 MB/s på den porten, i prak­tiken lägre. Laddning sker via USB-C-kon­tak­ten och det är så klart bra, annars hade den här datorn fått ett kok ver­balt stryk. Men vi sak­nar en andra USB-C-kon­takt.

Huawei Matebook D 14

Utöver det har vi HDMI ut samt 3,5 mm ljud­port.

Kameran på Huawei Matebook D 14

Kameraplaceringen bra för några, mindre bra för andra

Genom att läg­ga kam­er­an (720p) i tan­gent­bor­det blir infat­tningar­na för skär­men min­i­malt. Allt­så kan­ter­na. Det gör inte helt ovän­tat att kam­er­an vis­ar upp både dubbel­hakor vi vis­ste vi hade och några som vi inte hade sett innan. Men bort­sett Coro­na-tider så är frå­gan hur myck­et en sådan används egentli­gen. Men är det så att du videokon­fer­erar som en chef dagar­na i ända är det nog helt enkelt så att du skall väl­ja den­na dator.

Huawei Matebook D 14

I stäl­let för ansik­t­si­genkän­ning À la Win­dows Hel­lo har vi en fin­ger­avtryck­släsare i av- & påk­nap­pen och den funger­ar klan­der­fritt.

Skärmen

Vi tit­tar på en högst nor­mal 14-tums 1080p-skärm i 60Hz med IPS-pan­el (IPS är all­roundtekniken inom skär­mar, de andra är VA för bild­be­han­dling och TN för gam­ing, om vi får fören­kla en smu­la).

Huawei Matebook D 14 180 grader

Men det som gör den lite extra nice är att det går att stäl­la datorn helt ver­tikalt läge, eller läg­ga ner snarare, mest hål­la fak­tiskt.

Det är ett trevligt sätt att lig­ga och tit­ta på film på. Dock kräver hög­ta­lar­na ett under­lag bakom datorn för att ljudet skall höras, så det gäller att hål­la hän­der­na pre­cis bakom dem om du använ­der den ställ­nin­gen.

Pris & prestanda

Fram tills nu så har vi allt­så sett en dator med folkhem­spre­stan­da och folkhemsspeci­fika­tion­er men när det kom­mer till priset är vi näs­tan stu­dent­pas­ta-nivå. 8000 kro­nor för vår enhet är svårslaget, tusen kro­nor mer om du vill ha några fler Mhz på proces­sorn och lite upp­bum­bat grafikko­rt i form av Vega 10.

Vi kom­mer från och med nu vara lite nördi­ga och notera teo­retiskt pre­stan­da ihop med pris och sedan jäm­föra med framti­da recen­sion­er.

Resul­tatet på Huawei Mate­book D 14 med Ryzen 5 och Radeon Vega 8 i Geek­bench är som föl­jer:

AMD Ryzen 5 3500U 2100 MHz (4 kärnor)

CPU

 • Sin­gle Core: 477
 • Mul­ti Core: 2295

CPU

AMD Radeon™ Vega 8 Graph­ics

 • 9371

Sammanfattning

För dig som alltid drömt om en trevlig upplevelse utan att stå ut, ja att äga en Volk­swa­gen Pas­sat eller Vol­vo V60 men som tyck­er att det här med bilar är lite onödigt, har nu chansen genom datorn i stäl­let. Huawei Mate­book D 14 är så vet­tigt sam­mansatt att det näs­tan krävs ett lagom stort enplan­shus med vita knu­tar för att få tas in genom dör­ren.

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 3/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 5/5
 • Instal­la­tion 4/5

Totalbetyg 4/5

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Def­i­n­i­tio­nen av lagom.
 • Myck­et trevlig att skri­va på.
 • Tunn ram runt skär­men.

MINUS

 • En USB-C-port för lite.
 • Var­för snåla och läg­ga in en USB 2‑port?
 • Touch­pad­den.

DETALJER

 • Färg­: Grå.
 • Laddning: USB‑C PD,
 • Tjock­lek: 15,9 mm
 • Vikt: 1,38 Kg
 • Bat­teri: 56 Wh.
 • Pro­duk­t­si­da hos Huawei.
 • Pris: Från ca 8000 kr. Se dagsak­tuellt pris via Pris­jakt.

Kommentarer