Spel

IGN visar mer gameplay från Crash 4

Ugga bugga!

Större banor, mer detaljrikt, nya lådor och fler trick i Crashs bak­fi­ka.

De större mer detaljri­ka banor­na ser magiska ut, här vis­ar IGN en pirat­bana som får det att sprit­ta lite i gam­ing-fin­grar­na. IGN har fått uni­ka bilder från det kom­mande spelet och berät­tar och analy­ser­ar vad som kom­ma skall. Ett nytt rik­tigt spel i Crash-serien får åtmin­stone under­teck­nad att få till­ba­ka spel­lus­ten!

Crash Bandi­coot 4: It’s About Time släpps på Playsta­tion 4 och Xbox One den 2 okto­ber i år, då serien inte län­gre är Playsta­tion unik.

Käl­la: IGN Nordic.

Kommentarer