Smarta Hem

Ikea förbereder för kommande uppdateringar

Såväl senaste status på belysningen som stöd för Åskväder dyker upp

Det ser onek­li­gen ut som att Ikea för­bered­er för lite goda nyheter. Senaste upp­da­terin­gen skvall­rar om detta.

EDIT: Upp­da­terin­gen av appen är live nu:

Ikea Home Smart

Ikea Home Smart  Ikea Home Smart

Ikea släppte häromda­gen en upp­da­ter­ing som gav stöd åt deras Gen­vägsknapp och rörelsesen­sorn i Home­K­it. Lite som en bomb från ingen­stans även om mån­ga spekuler­at i om var­för det­ta inte fanns tidigare.

I sam­band med den­na upp­da­ter­ing dök även nyheten upp om den kom­mande fjär­rkon­trollen STYRBAR. Det­ta är en fjär­rkon­troll som överg­er knap­p­cells­bat­terier till för­mån för van­li­ga AA-batterier.

Återgår till tidigare status

Upp­da­terin­gen 1.13.21 ger även en hint om att Ikea äntli­gen släp­per stöd för att belysnin­gen vid tap­pad kon­takt med elnätet ska återgå till det sta­tus de hade när det­ta inträf­fade. Med andra ord så ska du slip­pa behö­va vak­na med alla ljuskäl­lor tän­da om det sker ett strö­mavbrott i hem­met. Det­ta är en funk­tion som Philips Hue införde för ett par år sedan och som var­it önskvärd bland mån­ga använ­dare. Dock så syns ingen inställ­ning för det­ta än i appen utan det är bara deras gate­way som fått stöd än så länge.

Stöd för ÅSKVÄDER

Som lite extra grädde på moset så dyk­er det upp stöd för det nyli­gen släpp­ta mod­ulära grenut­taget ÅSKVÄDER. Det­ta smar­ta grenut­tag som du kan byg­ga ut lite hur du vill pre­sen­ter­ades med en bild på en ON/OFF knapp som genast länkades till Tråd­fri. Nu bekräf­tas det att det är så och stödet för den­na finns nu i senaste upp­da­terin­gen till din gate­way även om pro­duk­ten än så länge lyser med sin frånvaro.

ikea release version

Kom­mer du att köpa ÅSKVÄDER för ditt smar­ta hem?

Käl­la: Ikea

Kommentarer