Apple

iPad Pro uppdateras med M1

Bättre skärm, kamera och 5G får vi också - 16GB RAM!

Det som kän­des mest självk­lart under dagens event var att iPad Pro skulle upp­dat­eras och så blev det.

Den nya iPad Pro får en ordentlig upp­da­ter­ing med ny proces­sor som fly­t­tar in från dator­erna — Apple Sil­i­con M1. Vi får en proces­sor med 8 kärnor och upp till 2TB lagring. 8GB RAM är stan­dard men värstin­gen bjud­er på hela 16GB. Att den fly­t­tar sig närm­re Mac-dator­erna råder det ingen tvekan om. Vi får ock­så en mini-LED-skärm som erb­jud­er skar­pare kon­trast och högre ljusstyrka.

Väl­jer vi att köpa den mod­ellen med mobil upp­kop­pling är det 5G vi bjuds på. Dessu­tom är kam­er­an ordentligt upp­dat­er­ad där vi får en 12 megapix­el vid­vinkel och föru­tom allt det­ta kom­mer ock­så Mag­ic Key­board i vitt.

Priset star­tar på 9495 kro­nor och topp­mod­ellen lan­dar på hela 26195 kro­nor (!)  kan förhands­bokas sista april med kom­mer först i slutet på maj.

Via: Apple.

Kommentarer