Recensioner

Koppla in allt på resan med Alogic

ALOGIC USB-C Travel Dock Pro 7 portar med 100W PD

Jak­ten på den opti­mala adaptern och dock­n­ingssta­tio­nen fortsätter.

Att hem­ma kun­na ha en dock­n­ingssta­tion som upp­fyller alla möjli­ga behov brukar krä­va sitt skrivbord. Det säger sig självt att en adapter eller dock­n­ingssta­tion med mån­ga utgån­gar kom­mer vara stor. Ute på resande fot värdesät­ter vi att kun­na min­s­ka både stor­lek och tyn­gd på adap­trar. Det är här Alog­ic kom­mer in och lev­er­erar mån­ga por­tar i litet format.

ALOGIC USB-C Travel Dock Pro 7 portar med 100W PD

Lite min­dre i omkrets än en tele­fon och bara mil­lime­trar­na tjockare så kom­mer ALOGIC USB‑C Trav­el Dock Pro 7 por­tar med 100W PD och ger oss det mes­ta vi kan tänkas behö­va på resande fot.

ALOGIC USB-C Travel Dock Pro 7 portar med 100W PD

Dock­n­ingssta­tio­nen har en platt USB‑C kabel som plac­er­at i en skåra i dock­n­ingssta­tio­nen när den inte används vilket gör att det inte hänger några onödi­ga slad­dar ut från den.

På dock­n­ingssta­tio­nen så finner vi dels två USB‑A 3.0 por­tar, 1 USB‑C port och en SDko­rt­plats och en Micro SDko­rt­plats för att få in data.

ALOGIC USB-C Travel Dock Pro 7 portar med 100W PD

Dock­n­ingssta­tio­nen har en HDMI-port med möj­lighet till att anslu­ta en 4K skärm och en port för VGA. Även om VGA är en kon­tak­t­typ vi inte före­drar i hem­met så är det förvå­nans­värt mån­ga som fort­farande använ­der VGA för att kop­pla upp sig på projektorer.

ALOGIC USB-C Travel Dock Pro 7 portar med 100W PD

Dock­n­ingssta­tio­nen har ingen egen ström­försör­jn­ing men väl möj­ligheten att kop­pla in en USB‑C lad­dare och då lev­er­era 100W PD via dock­n­ingssta­tio­nen. Sist men inte minst så finner vi en Eth­er­net­port för att kop­pla upp sig trå­dat mot internet.

Mate­ri­al­valet är svart ABS-plast som gör att dock­n­ingssta­tio­nen lan­dar på endast 70 gram, stor­leken är endast 12cm x 7cm x 1,5cm vilket får ans­es som ytterst porta­belt med mäng­den por­tar. Att den plat­ta USB‑C kabeln går att fäs­ta på dock­n­ingssta­tio­nen gör att den lätt glid­er ner i ytter­fack­et på väskan eller i innerfickan.

SAMMANFATTNING

En USB‑C dock­n­ingssta­tion i litet for­mat med myck­et kraft. 85 W laddning. Klarar av två skär­mar i 1080p på 60 Hz. 4 sty­ck­en USB‑A utgån­gar och en USB‑C utgång. Eth­er­net­port och ljud in och ut port.

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Total­be­tyg 4/5

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Liten och portabel
 • 100W PD
 • Har utgån­gar för att täc­ka näs­tan alla behov

MINUS

 • Priset på 1399 kr är i safti­gast laget

DETALJER

 • Dataöver­föring: Giga­bit Eth­er­net: 10/100/1000Mbps bandwidth
 • Fysiska egen­skaper: Färg : Svart ABS | Mått: 120mmLx 70mmWx 15mm | Vikt: 70gr
 • Utgång: HDMI-honkon­takt x 1, VGA-honkon­takt x 1, USB-C-honkon­takt (för data) x 1, USB-C-honkon­takt( för laddning) x 1, USB‑A (USB 3.0) honkon­takt x 2, Eth­er­net-port x 1, SD-kort­plats x 1, Micro SD-kort­plats x 1
 • Ingång: USB-C-han­kon­takt x1
 • Kom­pat­i­bilitet: Kom­pat­i­bel med USB-C-por­tar med Dis­play­Port Alt. läge eller thun­der­bolt 3.0‑portar | OS-stöd: Win­dows 10 eller senare och Mac OS X Sier­ra eller senare
 • Upplös­ning: HDMI: Upp till 4K x [email protected] | VGA: 1920 x 1200 @60Hz
 • Pris: Ca 1399 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer