Nyheter

Lanseringsdatum för IKEAs smarta rullgardiner

Och priser på Fyrtur

Eng­lish ver­sion below.

Vi har tidi­gare skriv­it om IKEAs kom­mande smar­ta rull­gar­diner Kadrilj och Fyr­tur och pris­er­na för Kadrilj är sedan tidi­gare känt. Rull­gar­diner­na kom­mer i stor­lekar från 60×195 som kom­mer kos­ta 899 kro­nor till 140×195 som kom­mer kos­ta 1295 kronor.

När det kom­mer till Fyr­tur som är mörk­läg­gn­ings­gar­diner­na från IKEA så har priset ännu inte var­it känt. Men vi begav oss ut till IKEA och tog helt enkelt reda på pris­sät­tnin­gen för de kom­mande gar­diner­na som ni kan se nedan.

  • 60×195 – 995 kronor
  • 80×195 –  1195 kronor
  • 100×195 – 1 295 kronor
  • 120×195 – 1 395 kronor
  • 140×195 – 1495 kronor

Den upp­märk­samme kan se att det är 100–200 kr extra på var­je stor­lek i jäm­förelse med Kadrilj som inte är mörk­läg­gn­ings­gar­diner. Vi pas­sade även på, utöver att äta köt­tbullar­na, att ta reda på när vi kom­mer kun­na få köpa gar­diner­na. Det­ta då något lanser­ings­da­tum inte var­it offi­ciellt. Vad vi fick reda på är att både Kadrilj och Fyr­tur kom­mer att lanseras som nyhet i feb­ru­ari vec­ka 5 och står med säljpe­ri­od 20190201. Men i IKEAs egna sys­tem så är pro­duk­ter­na reg­istr­erade för att bör­ja säl­jas först vec­ka 9, när­mare bestämt 2019-03-03.

Se våra vide­or gäl­lande IKEAs smar­ta hem:

https://youtu.be/FEMYiLUAwYs

https://youtu.be/VVtZ7fhDTxE

https://youtu.be/s_aC7A1XhaE

English version

Ear­li­er we had writ­ten about IKEA’s upcom­ing smart blinds. The prices for Kadrilj have we writ­ten about ear­li­er and they will go from 899 Swedish kroner’s (€99.95) 60×195 to 1295 Swedish kroner’s (€139) for 140x195.

When it comes to Fyr­tur that’s the black-out roller blinds from IKEA the prices haven’t been known yet. But we went out to IKEA and searched for some answers. And here is what we found:

As you can see there is an extra 100–200 Swedish kroner’s on every size com­pared to Kadrilj.

  • 60×195 – 995 kronor
  • 80×195 –  1195 kronor
  • 100×195 – 1 295 kronor
  • 120×195 – 1 395 kronor
  • 140×195 – 1495 kronor

While at IKEA we took the oppor­tu­ni­ty, not only to have the Swedish meat­balls, but also search­ing for any release dates as IKEA hasn’t com­mu­ni­cat­ed any yet. We found out that both blinds, Kadrilj and Fur­tyr will launch as News in Feb­ru­ary and they are reg­is­tered as sales peri­od 01/02/19, week 5. But in IKEA his own sys­tem the prod­ucts are set up to start sale first week 9, more spe­cif­ic 03/03/19

Kommentarer